گارانتی پرشیاخودرو

گارانتی پرشیاخودرو

گارانتی پرشیاخودرو

گارانتی پرشیاخودرو

.....

گارانتی

  • تعریف گارانتی

دوره تضمین یا ضمانت: ارایه خدمات تعمیر خودرو عرضه شده و تعویض قطعات آن به شرح و شرایط کارت گارانتی با هزینه شرکت

  • شرایط ابطال گارانتی

عدم انجام هریک از سرویس های دوره ای در زمان و کیلومتر مقرر در شرکت پرشیا خودرو و یا نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش (زمان سرویس هر 5000 کیلومتر یا حداکثر یک سال، هر کدام زودتر فرا برسد)

  • سرویس ویژه BSI

حداقل زمان و کیلومتر جهت استفاده از سرویس های ویژه 4000 کیلومتر یا 11 ماه از آخرین سرویس روغن است.